Strona startowa O okolicy Szlaki turystyczne
Błąd
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
Szlaki turystyczne Drukuj

Szlaki oznakowane:


RA-2303-z, szl. zielony, 16 km;
Dobieszyn PKP - pomnik żołnierzy polskich - Studzianki Pancerne;

Atrakcyjny przyrodniczo, łatwy szlak, prowadzący przez Puszczę Stromiecką do Studzianek Pancernych. Na trasie projektowany rezerwat leśny "Dobieszyn", mogiły żołnierzy września i pole bitwy pod Studziankami.


RA-2309-s, szl. czarny, 4 km;
Strzyżyna PKP - połączenie ze szlakiem 4;

Krótki, łatwy szlak łącznikowy, poprowadzony przez pola i niewielkie laski. Pozwala bądź na niewielkie skrócenie szlaku 4, bądź w połączeniu z nim może służyć jako "spacerówka", łącząca Strzyżynę z Grabowem nad Pilicą (10,5 km).


Szlaki nieoznakowane:

Jedlińsk - Stary Gózd - Bobrek - Sucha Szlachecka - Białobrzegi;

Ciekawa, bardzo malownicza trasa poprowadzona doliną Tymianki i zach. skrajem Puszczy Stromieckiej. Po drodze zabytki architektury w: Jedlińsku, Suchej Szlacheckiej i Białobrzegach oraz grodzisko w Goździe. Ponieważ trasa jest dość długa, można ją podzielić na 2 odcinki, wykorzystując połączenia autobusowe (np. przyst. PKS w Starym Goździe). Szlak dość łatwy, choć miejscami wymaga uwagi ze względu na możliwość zmylenia trasy, dla turystów-kolarzy dosyć uciążliwy.


Białobrzegi - Mikówka - Ksawerów - Strzyżyna PKP; 20,5km

Szlak poprowadzony zach. częścią Puszczy Stromieckiej. Zapoznaje z bogatymi drzewostanami okolic Białobrzegów, uroczyskiem "Stachów" i Stromcem. Trasa bardzo malownicza, po drodze zabytkowe kościoły w: Białobrzegach i Stromcu. Łatwa, także dla turystów-kolarzy.


Trasa kolarska, 37 km;
Białobrzegi - Sucha Szlachecka - Stromiec - Dobieszyn - Miejska Dąbrowa - Głowaczów - Brzóza;

Trasa ta przecina malownicze drzewostany zach. części Puszczy Stromieckiej, prowadząc przez jej najstarsze ośrodki: Stromiec i Głowaczów. Istnieje możliwość ewentualnego skrócenia trasy przy wykorzystaniu połączeń kolejowych z Dobieszyna.


Szlak wodny, 79 km;
Szlak dolnej Pilicy;

Pilica jest rzeką niezmiernie atrakcyjną dla kajakarzy, chociaż bywa ciągle niedoceniana. Ten największy lewobrzeżny dopływ Wisły (dł. 342 km, pow. dorzecza 9250 km2) ma źródła w pobliżu miejscowości Pilica, na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, ujście zaś pod Mniszewem. W swym dolnym biegu stanowi ona granicę pomiędzy Zapilczem a Wysoczyzną Rawską. Krawędź wysoczyzny powstała podczas jednej z faz zlodowacenia środkowopolskiego jako typowy utwór morenowy, zbudowany z glin zwałowych, co doskonale obserwować możemy w licznych wąwozach i urwiskach. Prawy brzeg od strony Zapilcza jest płaski, a przylegająca do niego nizina ma szerokość dochodzącą do kilku kilometrów. Tylko gdzieniegdzie urozmaicają ją wydmy, niekiedy dość wysokie (np. w Białej Górze). Także roślinność doliny po obu brzegach różni się. Na lewym brzegu spotykamy jedynie fragmenty starych lasów, na skarpie przeważają zarośla, natomiast na wysoczyźnie sady oraz pola orne. Prawy brzeg to rozległe łąki i pastwiska oraz bory sosnowe porastające wydmy. Rzeka silnie meandruje, tworząc liczne wyspy oraz starorzecza. Mają one prawie naturalną roślinność i stanowią schronienie dla wielu gatunków wodnego ptactwa. Gniazduje tu wiele gatunków mew, rybitw i brodźców. Częste też są zimorodki i remizy. Wody Pilicy są nadzwyczaj bogate w ryby i zawsze spotkać tu można wielu wędkarzy (Uwaga! Na rzece nie jesteśmy sami!). Szerokość nurtu, ze względu na wyspy jest dość zmienna (od ok. 50 m do ponad 200 m), a jej głębokość waha się (od 0, 3 do 2 m). Nawet przy średnich stanach wody spotyka się uciążliwe przemiały. W dolnym biegu Pilicy rzeka płynie w zasadzie z dala od miejscowości, a na obu brzegach znajduje się wiele dogodnych miejsc do biwakowania. W ostatnich latach Oddział Zakładowy PTTK w wareckiej Fabryce Urządzeń Mechanicznych organizuje spływy po Pilicy, dostarczając na żądanie kajaki do określonego miejsca. Prezentowany opis obejmuje 79 km szlaku wodnego Pilicy - od Nowego Miasta nad Pilicą (256 km biegu rzeki) do Mniszewa (335 km). Możemy też zrealizować "program minimum", rozpoczynając spływ w Białobrzegach (290 km biegu rzeki, 34 km spływu), kończąc go w Warce (317,5 km biegu rzeki, 61,5 km spływu).


Źródło: sirkamyk.republika.pl

 
Ranczo pod Gajem, Podgaje 7, 26-804 Stromiec
Noclegi - Tel. kom.: 509 710 787, Jazdy konne - Tel. kom.: 502 594 797, E-maile